Subsidies

Particulieren

Op een aantal producten is er voor particulieren en bedrijven een ISDE subsidie (januari 2016)verkrijgbaar. U kunt hier de regeling inzien en subsidie aanvragen

De meest aantrekkelijke regeling voor particulieren is op dit moment de BTW teruggave regeling op zonnepanelen. U leest er hier meer over.

Verder zijn er veel gemeenten en provincies die een duurzaamheidslening aanbieden met een zeer lage rente. Kijk hier voor meer informatie

De meeste maatregelen zijn rendabel zonder subsidie. Vanaf dag 1. Dit vraagt soms creatief financieren, maar de mogelijkheden zijn talrijk. Laat u niet weerhouden door lege potjes en regelgeving, maar vraag ons om raad en daad.

Uiteraard zijn we op de hoogte van de meeste subsidiemaatregelen voor u als particulier, schoolbestuur of ondernemer en weten waar we de relevante informatie kunnen vinden. Daarnaast hebben we contacten met gemeentes, provincie en Rijk om subsidiemaatregelen te bespreken. En wat we niet weten zoeken we uit.

In de rendementsberekeningen nemen we de mogelijke subsidies mee.

Trefpunt kan u de benodigde informatie aanleveren en het aanvragen van de subsidies regelt u dan gemakkelijk zelf. Om met de subsidieregelingen altijd up-to-date te zijn, hebben we hieronder niet de regelingen zelf, maar  verwijzingen opgenomen naar de officiële websites van de overheidsinstantie die de subsidie toekent.

Scholen

elke school kan maatregelen doorvoeren die kunnen leiden tot besparingen van wel 80% en een gezond binnenklimaat helpen realiseren. Maatregelen die budgetneutraal vanuit de besparingen gefinancierd kunnen worden. Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de mogelijkheden om ook uw school(gebouw) gezond, comfortabel en zuinig te krijgen zonder eigen investeringen. Door uitgekiende leaseconstructies kan uw school in sommige gevallen toch profiteren van subsidieregelingen voor bedrijven.

Bedrijven

Op een aantal producten is er voor particulieren en bedrijven een ISDE subsidie (januari 2016)verkrijgbaar. U kunt hier de regeling inzien en subsidie aanvragen

Voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting is de SDE+ regeling van kracht

Bedrijven kunnen een subsidie krijgen bij het investeren in besparende maatregelen of uit één van de 330 continu in beweging zijnde regelingen. De actuele regelingen zijn veelal te vinden op de subsidiewijzer van RVO

Vanzelfsprekend zoeken we de laatste stand van zaken voor u uit indien we een adviesopdracht aannemen.

Mocht een van deze links niet (meer) werken, kunt u dit graag melden bij info@energietref.nl. We passen dit dan zo snel mogelijk aan. Vanzelfsprekend worden nuttige tips en links ook zeer op prijs gesteld.

 

 

Tekstvak: Home
Tekstvak: Werkwijze
Tekstvak: Achtergrond
Tekstvak: Prijzen
Tekstvak: Partners/leveranciers
Tekstvak: persberichten
Tekstvak: subsidies
Tekstvak: Cijfers en kengetallen
Tekstvak: rekenvoorbeelden
Tekstvak: Producten en diensten
Tekstvak: Projecten
Tekstvak: Zonnepanelen

T: 0528-350490