Tekstvak: Zonnepanelen#

Haalbaarheidsonderzoek

Er zijn bijna altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar welke weg is de beste, en wat kom ik onderweg tegen? Beren of kansen, wanneer kom ik aan en tegen welke prijs. Wil ik wel naar Rome?

Een haalbaarheidsonderzoek vraagt een opbouwend kritische houding die u als opdrachtgever het voordeel biedt dat u na afloop niet alleen een antwoord heeft op de haalbaarheid van een mogelijkheid maar ook een signalering en zo mogelijk weging van alternatieven.

 

Advies en onderzoek

We voeren technische en financiële haalbaarheidsonderzoeken uit naar de inzet van duurzame energie: toepassing van zon-PV voor grootverbruik, aansluiting op een warmte net, inzet van biomassa of windenergie en kunnen hierbij gebruik maken van een netwerk van specialisten uit de verschillende vakgebieden.

De energieadviezen kunnen opgesteld worden als uitgebreide individuele rapportages maar kunnen ook opgesteld worden als gestandaardiseerd maatwerkadvies volgens EPA (woningbouw en utiliteitsbouw) normering.

Vanuit de visie van Energietrefpunt maakt Energie Adviesbureau Trefpunt een helder leesbaar en haalbaar energieadvies met daarin een optimale combinatie van rendabele en concrete energiebesparende maatregelen in 3 stappen, gebaseerd op de Trias Energetica

In de rapportage kunt u terugvinden

1. wat kunt u besparen op uw huidige energieverbruik

2: hoe u zelf zoveel mogelijk energie duurzaam kunt opwekken

3: welk restgebruik van fossiele brandstoffen u zo efficiënt mogelijk kunt realiseren

Met als uitkomst de voordelen op korte en lange termijn

 

Projectbegeleiding

Door onze ervaring met tal van onderzoeks– en realisatietrajecten kunnen we u als opdrachtgever ondersteunen op alle mogelijke gebieden. Vraagt u ons naar de ervaringen met leveranciersselectie, ontwerpen, haalbaarheidsonderzoek etc.

 

Opleidingen

Energietrefpunt verzorgt voor Kerst Energy een interne ééndaagse cursus op het gebied van zonne-energie, het ontwerp en de montage van PV systemen.

Daarnaast verzorgen we interne, op uw wensen afgestemde opleidingen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Haalbaarheidsonderzoek

“eindelijk een adviesrapport in heldere en begrijpelijke taal

en ook nog eens

foudlooz “

 

Tekstvak: Home
Tekstvak: Werkwijze
Tekstvak: Achtergrond
Tekstvak: Prijzen
Tekstvak: Partners/leveranciers 
Tekstvak: persberichten
Tekstvak: subsidies
Tekstvak: Cijfers en kengetallen
Tekstvak: rekenvoorbeelden
Tekstvak: Projecten

Producten en diensten

Windmolen HY 1000 watt

T: 0528-350490