Tekstvak: Zonnepanelen

Rekenvoorbeeld: Minicamping

Een grote zonneboiler is voor een minicamping die gelegen is bij een woonhuis een zeer rendabele investering. De opbrengst voor het woonhuis is al rendabel, de ‘overcapaciteit’ inzetten t.b.v. de gasten is extra winst voor milieu en budget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de zomer is de zonnestraling het grootst, in het vroege voorjaar en de late herfst is de straling van de zon minder en midden in de winter is de sterkte van de zon veel minder en schijnt deze ook nog minder lang. Bovenstaande grafiek geeft het langjarig gemiddelde per maand. Gemeten over een periode van 20 jaar, met goede en slechte zomers, regen en zon (bron: KNMI).

De opbrengst van een zonneboiler volgt deze lijn: ‘s winters weinig, en ‘s zomers veel warmte.

Het warmwaterverbruik van een gezin is echter vrij constant: zomers douchen we niet veel meer dan ‘s winters. In een grafiek is dit een rechte lijn.

Op een camping stijgt het verbruik van warmwater natuurlijk evenredig met het aantal gasten. Dit zijn er in de zomermaanden over het algemeen het meest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je deze grafieken over elkaar legt, blijkt dat de totale warmtevraag heel dicht in de buurt van de opbrengst kan liggen, als je de grootte van de zonneboiler en het aantal collectoren goed afstemt op de grootte en de gemiddelde bezetting van de camping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het eigen verbruik en dat van de campinggasten bij elkaar op te tellen, kunnen we berekenen hoe groot het aan te schaffen systeem moet zijn, waarbij een optimaal rendement wordt bereikt. Onderstaand een voorbeeld van de te realiseren besparingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de plaatsing van het systeem zou je in deze situatie met 4 vacuümbuiscollectoren en een boilervat van 500 tot 1000 liter bijna het hele jaar in de eigen warmwater behoefte kunnen voorzien en voor een groot deel in de warmwaterbehoeft van de camping.

Een dergelijk systeem kost zonder subsidies tussen de € 5250 en € 6000 inclusief montage. Als u dit met een (extra) hypotheek financiert, kost u dit jaarlijks ongeveer € 300,- netto. U bespaart hiermee ruim € 600 per jaar.

Zonder subsidie is dit dus al erg rendabel.

Wellicht kunt u een deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren, dit scheelt dan aanzienlijk in de installatiekosten. In overleg is van alles mogelijk.

 

U kunt als particulier nu tot wel € 1500 subsidie krijgen op een dergelijk systeem. Dit maakt het alleen nog maar aantrekkelijker om een zonneboiler aan te schaffen.

De financieringskosten dalen daarmee naar € 200 per jaar, tegen een besparing van € 600.

Bedrijfsmatig zijn er ook subsidiemogelijkheden. Maar ook zonder subsidie is het rendement hoog.

Dit is hét moment om jaarlijks 1,6 ton CO2 minder uit te gaan stoten.

 

We komen graag bij u langs om samen met u aan de hand van de bezettingsgraad, de situatie van het sanitair t.o.v. het woonhuis, uw gezinssituatie etc een passende oplossing te berekenen.

 

Email: Info@energietref.nl

 

We nemen dan contact met u op voor een afspraak. Ook ‘s avonds, als dat beter uitkomt.

“Een op maat gemaakt zonneboiler-systeem is nu heel rendabel voor een minicamping. Door  de opbrengst van de zonnewarmte voor de camping kunt u zelf het hele jaar gratis douchen met uw gezin”

Tekstvak: Home
Tekstvak: Werkwijze
Tekstvak: Achtergrond
Tekstvak: Prijzen
Tekstvak: Partners/leveranciers
Tekstvak: persberichten
Tekstvak: subsidies
Tekstvak: Cijfers en kengetallen
Tekstvak: rekenvoorbeelden
Tekstvak: Producten en diensten
Tekstvak: Projecten

T: 0528-350490

Tekstvak: rekenvoorbeelden

Aantal standplaatsen:

25

gemiddelde bezetting

3

douchefrequentie gemiddeld

0,7

aantal douches per dag

52,5

liters per douche

30

totaal waterverbruik per dag

1580

kosten (aard)gas per dag

 € 3,57

aantal 'reken' dagen per jaar

100

energiekosten camping per jaar

 €  357

rendement zonneboiler voor camping

75%

jaarlijkse besparing camping

 €  268

jaarlijkse besparing eigen gebruik

 €  350

jaarlijkse besparing

 €  618